Day 20: Seymour to MCG

Day 20: Seymour to MCG

5 photos
Day 17: Shepparton to Seymour

Day 17: Shepparton to Seymour

6 photos
Day 16: Benalla to Shepparton.

Day 16: Benalla to Shepparton.

6 photos
Day 15: Corowa to Benalla

Day 15: Corowa to Benalla

7 photos
Day 14: Yarrawonga (rest day)

Day 14: Yarrawonga (rest day)

4 photos
Day 13: Corowa (rest day)

Day 13: Corowa (rest day)

13 photos
Day 12: Albury to Corowa

Day 12: Albury to Corowa

9 photos
Day 11: Albury (rest day)

Day 11: Albury (rest day)

6 photos
Day 10: Culcairn to Albury

Day 10: Culcairn to Albury

11 photos
Day 9: Wagga Wagga to Culcairn

Day 9: Wagga Wagga to Culcairn

4 photos
Day 8: South Gundagai to Wagga Wagga

Day 8: South Gundagai to Wagga Wagga

8 photos
Day 7: South Gundagai (rest day)

Day 7: South Gundagai (rest day)

3 photos
Day 5: Yass to Bowning.

Day 5: Yass to Bowning.

1 photo
Day 4: Goulburn to Yass

Day 4: Goulburn to Yass

2 photos
Day 3: Bowral to Goulburn.

Day 3: Bowral to Goulburn.

11 photos
Day 2: Picton to Colo Vale

Day 2: Picton to Colo Vale

5 photos
Day 1: Spotless Stadium to Picton

Day 1: Spotless Stadium to Picton

7 photos