Day 12: Albury to Corowa

Corowa, NSW  •  9 photos