Day 11: Albury (rest day)

Albury, NSW  •  6 photos